Cennik

Ceny biletów w sezonie letnim 2017 

Rodzaj biletu Jednodniowy bilet Jednodniowy bilet premium Jednorazowe skorzystanie z atrakcji Batyskaf Bilet PREMIUM
(cały sezon)
NORMALNY 49,00 zł 65,00 zł 10,00 zł 150,00 zł
ULGOWY1 42,00 zł 57,00 zł 10,00 zł 129,00 zł
SENIOR2 25,00 zł 41,00 zł 10,00 zł

JUNIOR3
(100 – 120cm wzrostu)

20,00 zł 28,00 zł 10,00 zł
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE4 20,00 zł 36,00 zł 10,00 zł

JUNIOR/SENIOR
(Poniżej 100cm lub 70+)

1,00 zł   10,00 zł

 

1 – Renciści i emeryci na podstawie legitymacji ZUS, oraz dzieci do 18 r. życia.
2 – Senior 60+ z żorską kartą seniora.
3 – Dzieci pomiędzy 100cm a 120cm wzrostu.
4 – Za okazaniem legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności.

 

 

Bilety jednodniowe upoważniają do korzystania ze wszystkich atrakcji  Miasteczka z wyjątkiem atrakcji Batyskaf.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl